Šesté FyzioCafé
Šesté FyzioCafé

V pondělí 12. května 2014 se v kavárně Krásný ztráty uskutečnilo šesté pražské FyzioCafé. Tématem „Idiopatická skolióza“ nás provedla PhDr. Iveta Pallová, Ph.D, za účasti padesáti studentů fyzioterapie.


 


Jako pacientka se skoliózou měla s fyzioterapeutickou péčí špatné zkušenosti, tak skoliózám věnovala diplomovou i disertační práci. Nyní vede odborné kurzy pro fyzioterapeuty a odborné lékaře věnované diagnostice a kinezioterapii skolióz, organizuje a vede intenzivní rehabilitační programy pro pacienty se skoliózou, a také v klinické praxi se nejvíce věnuje pacientům se skoliózou.


Hlavním poselstvím bylo, že by fyzioterapeutická péče neměla probíhat za každou cenu podle tabulek.


Nejprve nás seznámila, co vlastně skolióza je, že se nejedná pouze o prostorovou změnu os páteře, ale že se může projevovat v různých příznacích, například i neurologických, má vliv na funkci vnitřních orgánů, a koloběh po poskytovatelích zdravotní péče od prvotní indikace idiopatické skoliózy v dětství má neblahý vliv i na psychiku.


Dále s námi diskutovala rozličné příčiny vzniku skoliózy, od asymetrického polohového syndromu, přes genetické, hormonální, metabolické a neurologické vlivy až po hypermobilitu a asymetrickou denní zátěž.


Probírali jsme, jak se skolióza diagnostikuje, jak a jestli se dá léčit, co nabízí fyzioterapie a jaké jsou cíle fyzioterapeutické péče. Zmínila několik přístupů k diagnostice a fyzioterapeutické péči skolióz, z českých autorů např. Švejcar, Vojta, Mojžíšová nebo Smíšek, ze zahraničních pak Karski, Klapp, Niederhöffer a Gocht-Gessner.


Nakonec jsme debatovali, jak a jestli se dá se skoliózou sportovat, a jaké jsou přínosy a rizika ortéz a operací u skoliotických pacientů.


Přednášející i účastníkům děkujeme za účast.


 


Autor článku: Ondřej Novotný

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz Oblastní charita Rajhrad