Třetí FyzioCafé
Třetí FyzioCafé

V Českých Budějovicích uspořádali studenti oboru fyzioterapie již třetí FyzioCafé. V předvánočním čase jsme se 15. 12. 2016 sešli, abychom se dozvěděli něco o MFK systému. Po organizačních komplikacích jsme se rozhodli uskutečnit FyzioCafé na půdě univerzity, v čemž nám vedení fakulty vyšlo vstříc. Fakultní kavárna nám také přizpůsobila pracovní dobou.


Ve čtvrteční podvečer se sešlo kolem dvaceti účastníků, zúčastnili se studenti všech ročníků oboru fyzioterapie i někteří absolventi. Skromnější účast umožňovala vytvoření velmi příjemné přátelské atmosféry.


 MFK systém nám přijela představit paní Edita Váchová, DiS. společně se svou kolegyní Kristýnou Rybovou. Edita Váchová pracuje již více jak deset let jako fyzioterapeutka v Rakousku, v Čechách pak je součástí týmu Terapeutického centra v Českých Budějovicích. Je dlouholetou aktivní uživatelkou MFK systému s bohatými zkušenostmi. Terapeutické centrum je jednou z poboček pražského MFK centra, které bylo založeno PaedDr. Martinou Končalovou, ta společně s počítačovými experty vyvinula systém MFK.


 MFK - manuální fyzioterapeutická korekce - je systém způsobu práce s pacientem zahrnující pět základních částí. Anamnéza, vyšetření, diagnostika, terapie a kontrola jsou prováděny s komplexním, poněkud netradičním náhledem na pacienta. Jako pomůcka systému slouží expertní počítačový software. Do systému zadáváme anamnestické informace a data získaná vyšetřením svalového aparátu. Výstupem programu jsou komplexní informace o stavu opěrně pohybového aparátu pacienta, nástin návrhu terapie, popř. možnosti propojení terapie s dalšími obory. MFK systém slouží pro objektivizaci získaných dat. Jeho nespornou výhodou jsou jasné a velmi názorné výstupy, které pomáhají i samotnému pacientovi pochopit problematiku jeho obtíží a motivují ho k aktivní spolupráci s terapeutem.


Software MFK pomáhá vytvořit individuální funkční diagnózu a poskytuje biofeedback. Další důležitou vlastností je možnost průběžného ukládání dat, které umožňuje sledovat dynamiku léčebného procesu v celé jeho šíři. Systém je kombinovatelný s jakýmikoli vyšetřovacími i terapeutickými metodami.


MFK systém je vyučován formou kurzů pod záštitou pražského MFK centra. Všechny informace jsou přehledně dostupné na jeho webových stránkách. Pro přihlášení na kurz není požadována žádná praxe, přihlásit se tedy mohou i studenti.


Na teoretickou přednášku navázala Edita praktickou ukázkou použití systému. Viděli jsme, jak probíhá celkové vyšetření, a jak probíhá zadávání informací a práce s MFK softwarem. Po ukázce terapie přešla přednáška volně do živé diskuze, která se protáhla až do pozdních hodin.


Kalendářní rok jsme zakončili inspirativním tématem a opět již pracujeme na organizaci dalších akcí.


Editě Váchové a MFK týmu děkujeme za vstřícnost a ochotu. Všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na příště!


Za pořadatele


Marie Bicková, Tereza Sedláková

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz