Čtvrté FyzioCafé
Čtvrté FyzioCafé

Po zahájení letního semestru uspořádali studenti Zdravotně-sociální fakulty v Českých Budějovicích Fyziocafé. Čtvrté Fyziocafé v řadě neslo tentokrát název: Profesní život fyzioterapeuta. Na půdě univerzity jsme se sešli 1. 3. 2017.


K dispozici jsme dostali prostory reprezentativního sálu A. Fakultní kavárna nám zůstala nakloněna, stejně jako minule nám přizpůsobila pracovní dobu a umožnila nám tak strávit příjemné chvíle nejen s přednášejícím, ale i s kávou.


Naše pozvání tentokrát přijal pan Mgr. Vladan Toufar, prezident profesní organizace UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů).  Pan magistr pracuje ve výkonném výboru UNIFY ČR od roku 2006. Současně pracuje jako vedoucí fyzioterapeut Fyziatricko-rehabilitačního oddělení Nemocnice Břeclav.


Profesní organizace UNIFY funguje již od roku 1991 s cílem chránit profesní zájmy fyzioterapeutů.  Náplní práce unie je spolupráce s dalšími organizacemi (např. WCPT - Světová konfederace fyzioterapie), příprava vzdělávacích programů a vědecká činnost. Vedení organizace se ale podílí také na přípravě legislativy a organizaci platového zařazení fyzioterapeutů. Podle odhadů je členy unie pouze asi 10% ze všech fyzioterapeutů v České republice. Pokud by se podařilo fyzioterapeutickou veřenost více informovat o výhodách členství, a počet členů by se dostatečně zvýšil, disponovala by organizace mnohem větší jednací silou. Také v souvislosti s dostatečným finančním základem z členských poplatků by si pak mohla dovolit lépe hájit právně legislativní zájmy fyzioterapeutů v naší republice.


Přednáška byla zahájena strukturovaným úvodem a dále byla koncipována volněji, byla tak dostatečně otevřená diskusi. Téma se fluentně přizpůsobovalo dotazům a připomínkám z řad posluchačů. Účast byla tentokrát velmi uspokojivá. Dorazilo více než šedesát studentů v rovnoměrném zastoupení všech ročníků, a dalších pár desítek absolventů. V počtu téměř stovky stávajících a budoucích fyzioterapeutů jsme diskutovali pregraduální i postgraduální vzdělávání, kreditní systém celoživotního vzdělávání, legislativu, fungování unie, členství v organizaci, registraci fyzioterapeutů, náplň živnostenské a zdravotnické nelékařské činnosti, koncepci profesních zájmů následujících let a další témata. Diskuzi obohatily jak dotazy (nejen) z řad studentů, tak praktické připomínky účastníků přímo z pracovního procesu.


Panu magistru Toufarovi velmi děkujeme za účast a vstřícnost. Téma čtvrtého Českobudějovického Fyziocafé, i jeho přednášející, mělo velký pozitivní ohlas od studentů napříč všemi ročníky.


Všem účastníkům děkujeme za aktivitu.


Příští Fyziocafé připravujeme na začátek května. Těšíme se na vaši účast!


Marie Bicková

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz