Šesté FyzioCafé
Šesté FyzioCafé

Fyziocafé, nesoucí název Posturální funkce a jejich význam v medicíně hybného systému, bylo v Českých Budějovicích dlouho očekávanou událostí. Již páté českobudějovické Fyziocafé se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 5. 2017 na půdě Zdravotně-sociální fakulty.


O událost byl skutečně velký zájem, a přestože se konala v největším sále fakulty, musel být počet účastníků limitován.


Pozvání do Českých Budějovic tentokrát přijal pan Prof. PaeDr. Pavel Kolář, PhD., jehož není potřeba představovat v odborném fyzioterapeutickém prostředí, ani mezi laiky. Pan profesor si udělal čas ve svém nabitém programu a vůbec poprvé přijel, právě díky iniciativě studentů z ASF, na Zdravotně-sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Přednáška byla poutavá, obsahově dostupná pro všechny ročníky studentů Fyzioterapie. Pan profesor doplňoval teoretický základ o zkušenosti ze své praxe, demonstroval je ilustrativními fotografiemi, animacemi i videi. Přednáška byla vedena velmi prakticky, obsahovala kazuistiky některých pacientů ale i příklady na vrcholových sportovcích. Zdůraznil také potřebu propojovat fyzioterapii s dalšími zdravotnickými a medicínskými obory a jejich úzkou spolupráci.


Následovala příjemná diskuse, do které se zapojily všechny ročníky.


 Pan profesor vyjádřil potěšení z pozvání a ze studentské aktivity a iniciativy na naší fakultě. Čas strávený s ním byl pro nás všechny velkým přínosem a hlavně příjemným zážitkem.


 Fyziocafé vzbudilo velké pozitivní ohlasy. Panu profesorovi velmi děkujeme!


Všem ostatním děkujeme za účast a spolupráci.


S rozšířeným týmem již teď plánujeme další akce a rozhodně je na co se těšit.


Těšíme se na vás!


Marie Bicková

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz