Konference ECPTS v Krakově
Konference ECPTS v Krakově

Druhý zářijový víkend 6. – 8. 9. 2013 se konala konference ECPTS (European Confederation for Physical Therapy Students) v polském Krakově. Sešli se zde zástupci studentů fyzioterapie z celé Evropy, a to z Polska, Německa, Dánska, Francie, Řecka, Irska, Itálie, Španělska, Turecka, Nizozemí, Litvy a Velké Británie.  A poprvé zde měla svého zástupce také Česká republika.


Konference začala již v pátek odpoledne – v duchu seznamování. Proběhla krátká procházka Krakovem, hry na seznamování, které pak pokračovalo v místní putice.


Protože konferenci pomáhala pořádat a hlavně financovat polská Univerzita, probíhala ve stejnou dobu konference pro polské studenty fyzioterapie. V sobotu dopoledne jsme s nimi byli na dvou přednáškách (v angličtině). Témata byla zajímavá, prvním tématem bylo „Vyšetření a nácvik chůze pacientů po CMP“, byly ukázány různé přístupy k nácviku chůze. Dalším tématem byla „Mezinárodní klasifikace ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)“.


Odpoledne pak už bylo ve znamení  ECPTS, proběhla přednáška polského studenta medicíny o IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), pak se přednášelo o ECPTS jako takové. Nakonec jsme se rozdělili do 4 pracovních skupin a pracovali jsme na různých projektech, ať už to byla mobilita studentů, webové stránky a propagace, mezinárodních vztahy nebo jiné.


Večer jsme pak měli možnost poznat noční Krakov.


V neděli proběhli volby do výboru ECPTS a byla zvolena nová prezidentka. Stanovily se termíny na dokončení jednotlivých projektů a tím byla konference u konce.


Byla to skvělá příležitost poznat studenty z jiných zemí, seznámit se s nimi, s jejich systémem výuky a s jejich znalostmi z oboru fyzioterapie. Byla to cenná zkušenost a pomohla také v navázání nových mezinárodních vztahů i pro ASF.


Funguji jako zástupce za ČR v ECPTS, takže v případě jakýchkoli dotazů o ECPTS mě neváhejte kontaktovat (klara.kucerova@asfcr.cz)


Web ECPTS: http://ecpts.weebly.com/


Autor článku: Klára Kučerová

Spolupracujeme s
https://www.honova.cz/ https://www.centrumpohybuol.cz http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz yoda-institut.cz