Kdo jsme
Kdo jsme


Podnětem pro vytvoření našeho sdružení bylo několik myšlenek a nápadů mezi studenty na 2. lékařské fakultě. Na jedné straně byla snaha zlepšit výuku, nevelký výběr z možností na zahraniční výjezd, na straně druhé i tendence spojit se s ostatními studenty a pořádat akce. Pociťovali jsme potřebu pro nějaký spolek studentů, jako mají jiné obory a fakulty. Padlo proto rozhodnutí pro vytvoření spolku, který bude sdružovat studenty fyzioterapie v ČR.


Mezi hlavní cíle patří:  • zvýšit kvalitu studia

  • prosadit zájmy a potřeby studentů

  • šířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie


            


  


Jak to uděláme?


Snahou je navázat vztahy se vzdělávacími, zdravotnickými i jinými institucemi v ČR i v zahraničí, pořádat vzdělávací, kulturní a dobročinné akce.


Spolupracujeme s
https://www.honova.cz/ https://www.centrumpohybuol.cz http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz yoda-institut.cz