Schůzka Rady ASF 18.12.2014
Schůzka Rady ASF 18.12.2014

Přítomní: Monika Krátká, Jiří Vítek, Klára Kučerová, Zuzana Poláková, Zuzana Miňová, David Janoušek


Omluvení: Marie Chramosilová, Pavlína Posekaná, Eliška Lapčíková, Ondřej Novotný


 


Program:


1. Zhodnocení úkolů z minulé schůzky – Klára + všichni co měli nějaký úkol


2. Informace o proběhlé schůzce s MyPilates studio – Klára


3. Informace o schůzce s UNIFY – Klára


4. Nová verze webu – Zuzka Poláková


5. Členství v ASF – výhody, přihláška – Klára


6. FyzioCafé – zhodnocení posledního, místa pořádání na FC, plán na rok 2015 – Monča


7. Finance – finanční rozvržení na další rok (financování FC – kameraman, trika, propagace, propisky, bannery, letáky,  plus další rozdělení financí, sponzoring) – Zuzka Miňová, Monča, Jirka


8. Zimní Fyziokemp – Eliška L.


9. Motolská konference – Jirka, Klára


10. Podklady pro novou akci – Jeden den na vozíku – Klára, Monča


 


1. Nejprve proběhlo zhodnocení stanovených úkolů z předešlé schůze – vybraní členové byli pochváleni (všichni), přičemž celkové zhodnocení bylo pozitivní z důvodu splnění všech zadaných úkolů v termínu.


 


2. Schůzka s P. Zbuzkovou proběhla v 15. prosince, účastnila se ji Klára. Domluvili se na pořádání dalších dvou workshopů v MyPilates studiu. První by byl zaměřený na HKK a přednost by měli účastníci již proběhlého workshopu, pak členové a následně zbytek. Druhý by se konal buďto do koce letního semestru či pak po létě. Nejspíš by byl zaměřen na jednu anatomickou část lidského těla.


Dále Petra dala tipy na další přednášející na naše akce. To vše za propagaci MyPilates studia ASF.


Oba workshopy by měli účastníci za zvýhodněnou cenu.


 


3. UNIFY – schůzka dopadla překvapivě dobře. Zúčastnili se jí prezident a ostatní členové výkonného výboru a Klára. Proběhlo představení ASF a pořádaných akcí a také představení činnosti UNIFY –  podílí se především na úpravě zákonů a vyhlášek týkajících se FT. Dále se zúčastnění dohodli na spolupráci na FC, které by bylo o  možnostech a povinnostech čerstvého absolventa fyzioterapie. Dále byla debata o případném zavedení pětiletého studia fyzioterapie – oba typy studia (5let / 3 plus 2 roky) mají svá plus a mínus. Dále se probírala dlouhodobější spolupráce mezi organizacemi.


 


4. Zuzka informovala o všech možných variantách úpravy webových stránek – vzhledu a lepší funkčnosti. Do těchto úprav se v blízké budoucnosti pustí Jirka Majer.


 


5. Cíl: rozšířit výhody členů ASF.  • slevy na akce, dřívější informovanost, trika za 200,- (místo 250,-), možnost sdílení fóra o stážích, sdílení materiálů, slevy členům na knihy (Academia?)


Schváleno čtyřmi členy mimořádné členství.


 


6. Zhodnocení míst a nápady na další.


Lajka moc malá, Standard café, Mlejnice, K4, Café 1, Jatka 78 v Holešovicích


 


7. Zuzka Miňová podala zprávu a shrnula momentální finanční situaci asociace. Návrh potisku plátěných tašek, shledal se se souhlasem ostatních. Jejich tisk je plánován na začátek příštího roku.  • placky po Novém roce kvůli rozbití plackovače

  • propisky

  • banner

  • metry na obvody


Dále proběhlo projednání budoucí finanční podpory FC, která je třeba především z důvodu placené služby kameramana. Je třeba splnit podmínky pro žádost dlouhodobé finanční podpory u Univerzity Karlovy. (FC i konference)


Je třeba sehnat další členy z jiné než 2.lf.


Pokud se podaří sehnat členy, v lednu zažádáme o dlouhodobou podporu FC.


Pokud ne, tak se pokusíme sehnat sponzora na FC.


V průběhu nového roku se plánuje nákup většího množství trik zhruba 20ks, 20ks, 30ks trik, dle dostupných peněz do všech měst.


 


8. Proběhlo projednání organizace zimního FyzioKempu , kde proběhli mírné změny. Dále byli představení možní hosté.


 


9. Jirka V. má na starosti konferenci. Informoval příchozí o podrobných plánech.


Do měsíce třeba sehnat přednášející, pokud ne, konference nebude.


 


10. Klárka podala předběžnou představu o akci Den na vozíku.


 


11. Den zdraví budeme pořádat s IFMSA. Akce podobná Dni diabetu.


 


12. Jarní FyzioMeeting. Tento rok v Brně. Struktura v jednání. Další jarní pak v Olomouci. Zimní budou v Praze.


 


13. Akce pro veřejnost o fyzioterapii. Má předběžně na starosti Maruška.


 


14. Klárka domluvila účast ASF na Dni otevřených dveří, 17.1.2015 od 10hodin. Jirka chce více specifikovat 2.lf – původně pediatrická, celkově tedy více zaměřená na děti. Na konci diskuse slide s často kladenými otázkami.


 


Ukončení, další schůzka po Novém roce – 7.1.2015, 19 hodin.

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz Oblastní charita Rajhrad