Schůzka Rady ASF 19.11.2014
Schůzka Rady ASF 19.11.2014

Přítomní: Klára Kučerová, Jiří Vítek, Zuzana Poláková, Zuzana Miňová, Monika Krátká, Marie Chramosilová, Pavlína Posekaná, Eliška Burianová, Jakub Novák, Vojtěch Palouš


 


Program:


1. Přečtení úkolů z minulé schůzky a jejich vyhodnocení


2. Zhodnocení Světového dne diabetu


3. Zhodnocení posledního FyzioCafé + spolupráce s Centrem Paraple + CZEPA + plán na další FCaféčka


4. Zhodnocení schůzky s Tomášem Pelcem (Fyzioterapeuti.cz)


5. Spolupráce v Praze s MyPilates studio


6. Skype s Honzou Šobáněm


7. Návrhy na úpravu webových stránek


8. Schůzka s Unify – prosinec – Nápady


9. Teambuilding – Lasergame – Marie Chramosilová


10. Zimní Fyziokemp


11. Jarní Fyziomeeting


12. Propagace ASF – nálepky, postery, banner apod.


13. Den otevřených dveří na 2. LF (ostatní fakulty?)


   1. Nejen v rámci prvního bodu, ale v průběhu celého večera probíhala debata na téma „Jak zlepšit fungování akcí ASF“. Je třeba zlepšit odpovědnost ke svěřeným úkolům, dodržovat termíny a v neposlední řadě komunikovat s ostatními členy výkonného týmu tak, aby celkový výsledek byl co nejlepší. Jakožto příklad nefungující spolupráce byla mezi jinými tvorba letáčků na Světový den diabetu, kdy Jirka nesplnil dead-line pro tisk a díky tomu naše propagace na této akci nebyla kompletní. Nicméně takových příkladů je více, například zveřejňování fotek, plánování fyziokempu (Eliška), psaní článků atd., provinilci vědí a zlepší se.  Naopak poděkování patří Zuzkám, Monice, Jirkovi a Ondrovi Novotnému za splnění povinností.

 2. Samotná akce Světový den diabetu proběhla v pořádku a úspěšně, zapracovat, jak bylo výše zmíněno, je třeba na přípravě. Včas sehnat dobrovolníky, vytisknout letáčky, vše mezi sebou v klidu dohodnout. Z hlediska příprav to byl trénink toho, jak by to vypadat nemělo. Všem zúčastněným dobrovolníkům děkujeme za jejich čas.

 3. Listopadové Fyziocafé proběhlo hladce až na lehký komunikační šum ze strany Paraplete. Účast byla dobrá (cca 40 osob), program zajímavý. Na základě této akce nám byla nabídnuta možnost další spolupráce s Parapletem (semináře, dobrovolničení) a CZEPou ve formě vyzkoušení si jednoho dne na vozíku v Praze apod. Zájemci se mohou hlásit. Také bychom chtěli rozšířit fyziocafé do Olomouce a snad i Kladna.

 4. Na základě dohody se budou naše dva weby (asfcr.cz a fyzioterapeuti.cz) vzájemně propagovat

 5. Studio MyPilates nám nabízí možnost dalších seminářů a vzájemnou internetovou propagaci. V případě zájmu i o jiné aktivity se nebojte zeptat, obě strany jsou otevřeny návrhům a nápadům.

 6. Skypová konverzace s Honzou Šobáněm z Brna přinesla několik zajímavých podnětů: - vytvořit profily členů Rady ASF na webových stránkách
  - poskytnout trička ASF i do ostatních měst
  - uspořádat propagaci ASF v Brně

 7. Proběhne úprava webových stránek asfcr.cz pod taktovkou Zuzany Polákové s externí dopomocí od Jiřího Majera, známého webového designéra. Pokud byste měli nějaké nápady, podněty, přání, nebojte se nám je říci.

 8. 12.12.2014 proběhne schůze UNIFY, v případě nápadů co bychom mohli zmínit na schůzce pište.

 9. 26.11.2014 proběhne ASF teambuilding v podobě Laser Gamu. Info je na facebooku i na stránkách, všichni jsou opět srdečně zváni. A prosíme o šíření informací dále.

 10. Zimní Fyziokemp je organizován pod taktovkou Elišky Lapčíkové, která se bohužel pro nemoc nezúčastnila. Momentálně je v jednání ekofarma ve východních Čechách,  bližší info včetně programu bude zveřejněno později.

 11. Jarní Fyziomeeting bychom chtěli spojit s vytvořením akce Motolský rehabilitační den, v jehož rámci bychom chtěli zapojit do této akci i FN Motol. Fyziomeeting jako takový bychom rušit nechtěli, pouze bychom se ho pokusili přesunou například do Olomouce z důvodu zlepšení celorepublikové propagace a spolupráce.

 12. Propagaci ASF bychom chtěli pojmout spíše formou placek, nálepky bychom vytvořili pouze v případě, že by byli zdarma (sponzorský dar). Placky zajišťuje Marie Chramosilová, nálepky zjišťuje Vojtěch Palouš

Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz Oblastní charita Rajhrad