Schůzka Rady ASF 28. 10. 2014
Schůzka Rady ASF 28. 10. 2014

Datum a čas: 28. 10. 2014, 20:00


Místo: Restaurace U Matějíčků, Praha


Přítomní: Klára Kučerová, Jiří Vítek, Eliška Lapčíková, Monika Krátká, Zuzana Miňová, Patrik Grosman, Ondřej Novotný, Zuzana Poláková, Jakub Novák, Pavlína Posekaná, Marie Chramosilová


Program:


1.       Uvítání


2.       Zápisy ze schůzek Rady


3.       Interní komunikace + deadline


4.       Zástupci na jednotlivých fakultách


5.       Webové stránky


6.       Video o ASF


7.       Akce přes rok


8.       Zhodnocení Valnou hromadu a Fyziomeetingu


9.       Plány jednotlivých členů Rady


 


1.       Na začátku schůzky Rady proběhlo uvítání všech členů, nově zvolenou prezidentkou ASF Klárou Kučerovou. Popřála všem členům hodně sil do nového roku.


2.       Proběhl návrh na zveřejňování termínu schůzek Rady na webových stránkách a také zveřejňování zápisů ze schůzek. Primárně pro lepší informace ostatních členů ASF a také pro větší průhlednost činnosti Rady.  •   Zápis bude psát vždy člen Rady, na místě se určí který a budou se pravidelně střídat.


3.       Rozvinula se debata na téma, jak budou mezi sebou komunikovat aktivní členové ASF. Zatím fungovala facebooková uzavřená skupina. Rozhodovalo se mezi facebookem a fórem. Proběhla diskuze, ke které se každý vyjádřil na téma: výhody a nevýhody facebooku nebo fóra.  •  Výsledek: Patrik s pomocí Jirky zjistí možnosti fóra a zkusí ho vytvořit. Až bude hotové, tak se pokusíme veškerou komunikaci převést tam. Do té doby bude fungovat dál komunikace přes facebook.


Probíral se problém nedodržování deadlinů z minulého roku. Shodli jsme se na tom, že pokud někdo nedodrží deadline, přinese příště láhev dobrého moku.


 


4.       Rozhodli jsme se vytvořit zástupce ASF na jednotlivých fakultách, na které bude kontakt na webových stránkách. Členové ASF z té dané fakulty by je pak mohli kontaktovat a ptát se jich na to, co by potřebovali. Také by s nimi proběhl skype cca 1x za 2 měsíce, kde bychom si vyměňovali informace o projektech a nápadech pro jednotlivá města a fakulty.


 


5.       Proběhla debata na téma: webové stránky. Konkrétně se rozhodovalo o tom, zda sehnat někoho, kdo vylepší grafickou podobu stránek anebo udělat stránky na nějakém serveru zdarma.  • Výsledek: Zkusíme sehnat někoho, kdo stránky vylepší. Jirka, Zuzka M., Eliška a Kuba se zkusí zeptat svých známých, zda jsou ochotní do toho jednorázově jít a také zjistí cenu.


 


6.       Již minulý rok padl návrh udělat promo video o ASF . Zatím se nenašel žádný dobrovolník, který by se do toho pustil. Zkusíme natočit další FyzioCafé a také nějaké přednášky na Fyziokempu, rozhovory se členy a pak to sestříháme a dáme dohromady.  • Výsledek: Kvůli nenalezení dobrovolníka se akce odsouvá do delší budoucnosti. To znamená, že stále hledáme a kdo bude mít zájem, tak se může přihlásit.


 


7.       V minulém roce jsme navrhovali různé menší akce pro studenty fyzio přes rok. Kvůli malému počtu aktivních členů se akce neuskutečnily. Rádi bychom s tím tento rok něco udělali.  • Výsledek: Maruška a Kuba si to vzali na starosti. Zatím padly nápady jako noční orienťák, volejbal, paintball a podobně.


 


8.       Zhodnotili jsme Valnou hromadu s Fyziomeetingem víceméně pozitivně. Nápady na příště na VH: Domluvit pronájem posluchárny, lépe s ostrahou, to samé platí pro klub, kde se mělo pokračovat (Dr. Voják).


Zhodnocení přednášek: Canisterapie i Muzikoterapie předčily naše očekávání. Byly to skvělé interaktivní přednášky s praktickými ukázkami.


Úkoly: 


Ondra napíše report z průběhu akce a také zápis z Valné hromady 


Eliška zveřejní fotky


Jirka zjistí, kam se mají poslat schválené stanovy


 


9.       Plány členů Rady:


KláraBude dál intenzivně pracovat na stážích, propojení s ostatními fakultami přes skype, spolupráce s UNIFY a dalšími organizacemi.


Monika –  stanovila termín dalšího FyzioCafé: 12. 11. 2014. od 18:00 v Centru Paraple.


Video: Probírala se možnost pozvat na každé FyzioCafé kameramana, který by to natočil, protože kvalita, když video natáčí kameraman, je nesrovnatelná s tím, když to děláme sami (viz. video Kolář x Véle).


Fotograf: Dobrovolně se přihlásila Lucie Hladová.


Hosté: Monča zkusí položit otázku na web i na facebook, jestli někdo má nějaké nápady na další hosty na FyzioCafé.


Lepší propagace: v rámci FC v Praze zkusíme umístit pozvánku i na stránky 2. LF. Pro každé FC se budou tvořit plakáty, které se mohou poslat členům všech fakult v Praze a zástupci je rozvěsí.


Dárky pro přednášející: budeme se snažit sjednotit dárky pro přednášející na všech FC


Zuzka Miňováv dalším roce bude pracovat stejně jako v minulém. Měla by se domluvit se zástupci z jiných měst, co se týče financí. Bude mít také na starosti správu triček.


Eliška  Eliška má na starosti Fyziokemp. Ihned pohotově stanovila datum Fyziokempu: 20. – 22. 2. 2015. Místo zjistí do 15.11. Eliška také osloví všechny členy, kteří budou ochotní s ní pracovat na přípravě Zimního Fyziokempu.


Jirka  si vezme na starosti umístění videí z FyzioCafé na slideslive. Přípravu plakátů na propagaci fyzioterapie.


Další:


·         Zuzka P. si vezme na starosti správu členů a zveřejňování článků na webu.


Spolupracujeme s
http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ u-a.cz www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz torf-ziegler.com yoda-institut.cz Oblastní charita Rajhrad