Vzdělávací odkazy
Vzdělávací odkazy

Stargen EU - Armeo®Senso • Společnost Stargen EU s.r.o. se specializuje na dodávky nejmodernější zdravotnické Hi Tech techniky z celého světa. Rehabilitační robotické systémy mají integrované diagnostické a terapeutické funkce, které výrazně pomáhají při terapiích a ulehčují práci ergoterapeutům a fyzioterapeutům v obtížném procesu reedukace pohybu pacientů.
  Novinkou na trhu je přístroj Armeo®Senso. Jedná se o sofistikovaný přístroj z Armeo Therapy konceptu, což je unikátní systém přístrojů zaměřený na rehabilitaci horní končetiny, který pokrývá všechna stádia terapie reedukace funkce horní končetiny.
  Přístroj Armeo®Senso je určen pro pacienty se středně těžkým až mírným deficitem v oblasti horní končetiny a poskytuje vhodné řešení v terapii nejen u seniorů, dospělých, ale také u dětských pacientů.
  Nejčastější diagnózy, u kterých lze při terapiích Armeo®Senso použít, jsou: cévní mozková příhoda, traumatické poškození mozku, Parkinsonova nemoc, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, poranění míchy, poranění plexus brachialis, různé ortopedické diagnózy (totální endoprotézy ramenního kloubu, fraktury humeru, luxace, …) a také lze terapii díky unikátní konstrukci přístroje aplikovat u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko.
  Pacient prostřednictvím virtuálního prostředí v 1D, 2D i 3D prostoru trénuje a zlepšuje rozsahy pohybů, svalovou sílu, taxi, koordinaci v oblasti ramenního kloubu, lokte, zápěstí a ruky, kde lze také trénovat úchop a sílu stisku. Zároveň je možné individuálně nastavit náročnost tréninku kognitivních funkcí. Terapie je zaměřena nejen na trénink instrumentálních denních činností, ale také jsou k dispozici zábavné hry. Armeo®Senso lze použít taktéž v domácím prostředí anebo díky jednoduché aplikaci lze, aby pacient na přístroji trénoval sám i mimo terapeutickou jednotku, například odpoledne či o víkendech.
  Armeo®Senso funguje na principu snímání pohybu čtyřmi senzory, které jsou upevněny na zápěstí, paži, kolem hrudníku a jeden senzor pacient drží v ruce. Senzor umístěný na hrudníku detekuje nežádoucí kompenzační pohyby trupu pacienta, a tím pomáhá při diagnostice. Součástí softwaru je podrobný report, který tak umožňuje terapeutům objektivně sledovat a zaznamenávat pacientovo zlepšení.

 • https://www.stargen-eu.cz/archiv/armeosenso/


The Student Physical TherapistPhysioCourseThe Sports Physiotherapist


Spolupracujeme s
https://www.honova.cz/ https://www.centrumpohybuol.cz http://fyzio-letna.cz/ http://pcfenix.cz/ http://svetfyzioterapie.cz/ http://www.theragym.cz/ www.zdravypodnik.cz https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani http://www.barefootbrno.cz http://www.fyziomami.cz http://www.fyziobeskyd.cz/ http://www.kurzy-maserske.cz/ http://fyziokurzy.cz/ http://www.hledamfyzio.cz/ http://www.ahinsashoes.cz/ http://www.czepa.cz/ http://www.unify-cr.cz/ https://www.lf2.cuni.cz/ http://www.fsps.muni.cz/ http://www.histologie.memorix.cz/ www.anatomie.memorix.cz tejpy.cz rehaeduca.cz yoda-institut.cz