Naše projekty


Asociace studentů fyzioterapie je nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 studenty 2. lékařské fakulty UK. Do té doby v České republice neexistovala podobná organizace, která by sdružovala studenty a zaštiťovala jejich aktivity. Od počátku se snažíme zvyšovat kvalitu oboru, prosazovat potřeby a zájmy studentů a šířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Proto pořádáme vzdělávací a společenské akce, zahraniční stáže a nabízíme studentům možnost osobního rozvoje. Naše nejčastější projekty jsou FyzioCafé, Fyziomeetingy, zahraniční stáže, workshopy a další.

FyzioCafé

FyzioCafé jsou veřejné přednášky v kavárenském prostředí se zajímavými hosty. Pořádáme je ve všech městech, kde je vyučován obor fyzioterapie. Přednášky jsou zdarma. Vstup je zpoplatněn pouze v případě FyzioCafé Speciál (např. přednáška s Prof. Antoniem Steccem, M.D., Ph.D.), na které je vyžadována předchozí rezervace. Zde mají členové ASF přednost, jinak jsou všechna FyzioCafé otevřená veřejnosti.

Fyziokempy

Fyziokemp je velice oblíbená víkendová akce pro studenty fyzioterapie. Hlavní program víkendu tvoří čtyři odborné přednášky, jejichž součástí často bývají praktické ukázky. Oslovujeme vždy zajímavé hosty, v minulosti to byli například PhDr. Petr Bitnar, Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph. D., Doc. MUDr. Vlasta Tošnarová, CSc., Bc. Alena Zapletalová, PhDr. Andrea Hašková, PhDr. Martin Pivec, Ph.D. a další. Pro konání Fyziokempu pečlivě vybíráme jedinečná místa, která mají příjemnou atmosféru. Hlavní myšlenkou Fyziokempu je vytvoření prostoru pro vzájemné setkání studentů z jiných fakult a vznik nových přátelství.

Fyziomeetingy

Fyziomeeting je dvoudenní akce pořádaná zpravidla dvakrát ročně v Praze nebo Olomouci. Podzimní Fyziomeeting je spojen s Valnou hromadou, na které představujeme naši činnost v uplynulém roce a vize ASF do budoucna. Na Fyziomeetingu je k nahlédnutí výroční zpráva ASF a členové mají možnost zúčastnit se voleb do Rady ASF. Každý člen má možnost kandidovat na jakoukoliv pozici v Radě, stejně jako volit navržené kandidáty. Nedílnou součástí Fyziomeetingu je i odborný a společenský program v podobě přednášek, workshopů a příjemné večerní oslavy.

Zahraniční stáže

Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními organizacemi a koordinujeme výměnné zahraniční stáže. Momentálně nabízíme letní třítýdenní stáž v Portugalsku v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Program (ESPEP). Našim členům umožňujeme zúčastnit se výběrového řízení a mít tak jedinečnou příležitost získat přehled o fyzioterapeutické praxi v zahraničí. Věříme, že stáže v zahraničí přináší širokou škálu možností a zkušeností. V neposlední řadě nám rozšiřují naše povědomí o pozici české fyzioterapie ve světovém měřítku.

Podcast ASF

Uvolněná atmosféra kavárny, zajímavý host a povídání o různých tématech z oboru fyzioterapie. To je koncept našich starých dobrých FyzioCafé. A co takhle uvolněná atmosféra domova? Uvařte si dobrou kávu a pohodlně se usaďte, tohle je náš nový Podcast ASF neboli PodcASF! Můžete se těšit nejen na zajímavé hosty a témata, ale také bonusové materiály, které jako členové budete mít k dispozici. Přejeme Vám příjemný poslech.

Ostatní

Workshopy, Světový den diabetu a zdraví, Fyziopivo a mnoho dalších akcí, které pro Vás pořádáme nebo se na nich podílíme.

Generální partner

Děkujeme za podporu našemu generálnímu partnerovi, společnosti REHAEDUCA®.

REHAEDUCA®
Pro členy