O nás


Asociace studentů fyzioterapie je nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 studenty 2. lékařské fakulty UK. Do té doby v České republice neexistovala podobná organizace, která by sdružovala studenty a zaštiťovala jejich aktivity. Od počátku se snažíme zvyšovat kvalitu oboru, prosazovat potřeby a zájmy studentů a šířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Proto pořádáme vzdělávací a společenské akce, zahraniční stáže a nabízíme studentům možnost osobního rozvoje. Chod spolku zajišťuje každoročně volená Rada ASF ve spolupráci se zástupci měst a fakult. Veškerá naše činnost je dobrovolná a organizovaná studenty v jejich volném čase.

Naše cíle

Mezi naše hlavní cíle patří sdružování studentů, umožňování jim rovného vzdělání a vzájemného poznávání se. Náš spolek vznikl v roce 2013 na 2. lékařské fakultě UK. Několik studentů se vzájemně dohodlo, že jim něco chybí – společná asociace. Chtěli jsme poznat studenty z jiných fakult a spojit nás. Spolupracujeme s UNIFY a předáváme odborné informace studentům. Organizujeme mezinárodní stáže, protože ne každá fakulta možnost zahraničního studia pořádá. Pořádáme přednášky se zajímavými hosty. Naším cílem je poskytnout všem studentům fyzioterapie rovné podmínky.

Rada ASF

Členové Rady koordinují aktivity ASF na celostátní i mezinárodní úrovni. Spolupracují se zástupci fakult a měst, kteří koordinují regionální akce.
Rada ASF je každoročně volena na Valné hromadě z řad studentů.

Zástupci fakult a měst

Na každé fakultě máme svého zástupce. Ve městech, kde je více fakult, máme i zástupce měst. Zástupci pořádají regionální akce a informují studenty o novinkách. Pokud se chcete aktivně podílet na chodu ASF, neváhejte kontaktovat svého zástupce.

Praha

Olomouc

Brno

Aktivní členové

ASF netvoří pouze Rada ASF a zástupci jednotlivých měst a fakult, ale také aktivní členové, bez kterých by se mnoho našich akcí neobešlo. Děkujeme Vám za Vaši pomoc!

Není tady zástupce z vaší fakulty? Chtěli byste být také aktivní? Podílet se na organizaci akcí? Napište na mail: prezident@asfcr.cz

Stanovy ASF

Základním právním dokumentem naší asociace jsou Stanovy ASF, jejichž plné znění najdete zde.

Generální partner

Děkujeme za podporu našemu generálnímu partnerovi, společnosti REHAEDUCA®.

REHAEDUCA®

Spojte se s námi

 
Adresa

V Úvalu 84/1
150 00, Praha 5
Praha-Motol

E-mail

radaasf@gmail.com

 
Pro členy