Spolupracujeme


Jako studentská nezisková organizace bychom se neobešli bez spolupráce s dalšími organizacemi, univerzitami a našimi partnery. Je pro nás důležité vytvářet návaznost členství a spolupráci s profesní organizací Unií fyzioterapeutů České republiky, zastřešující již pracující fyzioterapeuty. Neméně významnou je spolupráce s univerzitami a fakultami na kterých je možné studovat obor fyzioterapie. V Praze spolupracujeme s Univerzitou Karlovou a fakultami 1., 2., 3. lékařskou a FTVS. V Olomouci spolupracujeme s Univerzitou Palackého a fakultami FTK a FZV, v Brně s Masarykovou Univerzitou a fakultami FSPS a LF. Dále spolupracujeme se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a s lékařskými fakultami v Ostravě i Plzni.

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého

Masarykova univerzita

Profesní organizace

Profesní organizace UNIFY ČR z.s., se kterou ASF úzce spolupracuje, zastupuje všechny fyzioterapeuty v ČR. Jedná s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, zahraničními organizacemi pro fyzioterapeuty, profesními organizacemi lékařů a jinými nelékařskými odbornostmi.

Unie fyzioterapeutů ČR

 • hájí profesní zájmy a práva fyzioterapeutů v ČR,
 • účastní se jednání při úpravě sazebníku výkonů v odbornosti 902 – fyzioterapeut,
 • prosazuje adekvátní úhradu za fyzioterapii a důstojné platové zařazení fyzioterapeutů do platových tříd,
 • participuje na systému pregraduálního i postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii,
 • účastní se jednání s cílem definovat aktuální roli fyzioterapeuta v léčebném procesu (míru pravomocí, kompetencí a zodpovědnosti),
 • připravuje doporučené terapeutické postupy pro odbornost fyzioterapie,
 • organizuje vzdělávací akce pro fyzioterapeuty.
 • Více informací na: http://www.unify-cr.cz/

Generální partner

Generálním partnerem Asociace studentů fyzioterapie je společnost REHAEDUCA ® - centrum vzdělávání ve fyzioterapii. Nabízí širokou škálu odborných kurzů se špičkovými lektory z České republiky i ze zahraničí. Je naší ctí a potěšením, že právě Rehaeduca dlouhodobě podporuje náš spolek.

Rehaeduca®

 • Sleva 500 Kč na každou část kurzu:
 • Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část A, B, C
 • Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu
 • Palpační anatomie
 • V přihlášce zaškrtněte, že jste student a do kolonky vzdělání napište poznámku: "člen ASF."
 • Více informací na: http://www.rehaeduca.cz/

Naši partneři

Spolupracujeme s několika partnery, kteří naším řádným členům poskytují slevy na produkty a kurzy. Naším generálním partnerem je společnost REHAEDUCA, jejíž spolupráce si velmi vážíme.

TEJPY.CZ

 • Sleva až 20%
 • Poskytují tejpy, rehabilitační pomůcky, funkční oblečení, masážní oleje, ortézy, atd;
 • Sleva platí, jak v kamenném obchodě, tak i na eshopu (výhoda pro členy ASF po celé ČR)
 • Více informací na: https://www.tejpy.cz/

Redcord® Vzdělávací Program - ve spolupráci s Redpoint Clinic CZ

 • Instruktoři kurzů: Mgr. Alice Hamáčková, Bc. Jan Brázda
 • Sleva 15% na všechny vzdělávací akce Redcord®
 • Slevový kód: ASF2017
 • Více informací na: https://obchod.redcord.cz/6-vzdelavani

Fyzio Beskyd

 • Sleva 10% na kurzy pořádané Fyzio Beskyd
 • V přihlášce do poznámky uvést: člen ASF
 • Více informací na: https://fyziobeskyd.cz/

Fyzio Letná

 • Sleva na vybrané kurzy
 • Spolupráce v rámci akcí ASF
 • Spolupráce na výzkumných projektech
 • Do poznámky v přihlášce napište: člen ASF
 • E-mail: machac.s@seznam.cz
 • Více informací na: http://fyzio-letna.cz/

Zdravý Podnik

 • Podpora zdraví na pracovišti z pohledu fyzioterapie a ergonomie;
 • Intervence pomocí kompenzačních cvičebních programů na míru klienta, hodnocení pracovních míst (Ergoaudit), fyzioterapeutických diagnostik, aj.;
 • Realizované projekty ve firmách Nestlé, Olympus, Hella, Kvados, aj.;
 • Pro ASF realizuje: pravidelné přednášky a workshopy, školení členů ASF ze základů ergonomie a fyzioterapie na pracovišti.
 • Chceš se přidat do týmu Zdravého podniku? Neváhej a koukni na: https://www.zdravypodnik.cz/

TheraGym

 • 10% sleva na semináře v Barbar Gym&Therapy vedené Mgr. Petrem Šádkem či Mgr. Jakubem Hybšem
 • E-mail: sadekpetr@email.cz
 • Více informací na: https://www.theragym.cz/

Fyzioterapie Mgr. Kateřina Honová

ParaCENTRUM Fenix

 • Slevy na workshop přesunů a manipulací a výživový kurz fit s fénixem
 • E-mail: kothankova@pcfenix.cz
 • Více informací na: https://pcfenix.cz/

Svět fyzioterapie

 • Sleva 10% na všechno zboží;
 • Nabízí vybavení pro fyzioterapeuty, od goniometru, přes tejpy a dechové trenažéry po časopisy;
 • Do poznámky objednávky uvést: člen ASF;
 • Sleva na kurzy mobilizací, uvést kod: ASFCR15
 • Více informací na: http://www.sfshop.cz/

Fyziokurzy

 • Sleva dle kurzu po domluvě člena ASF s fyziokurzy;
 • E-mail: info@fyziokurzy.cz;
 • Více informací na: https://fyziokurzy.cz/

NZZ Stanislav Flandera

 • Sleva 10% na kurzy pro členy ASF, sleva platí na všechny kurzy kromě manuální lymfodrenáže;
 • Kurzy: taping, masáže, baňkování, atd;
 • Do přihlášky na kurz uvést do poznámky: člen ASF;
 • Více informací na: https://flandera.cz/

Yoda Institut

 • Sleva 10% na kurzy pro členy ASF;
 • Mimořádná sleva 20-40% pro kurzy na last minute (např. pokud mají volná místa na kurz ještě 5 dní předem);
 • Více informací na: https://www.yoda-institut.cz/

Fyziomami

Centrum pohybu OL

 • 10 % sleva na kurz Woudinku;
 • První lekce Woudinku pro členy ASF zdarma;
 • E-mail: centrumpohybuol@gmail.com (Mgr. Lenka Fasnerová);
 • Více informací na: https://www.centrumpohybuol.cz/

Ahinsa shoes

Barefoot Brno

 • Do poznámky objednávky uvést: člen ASF;
 • Sleva 10% na nezlevněné zboží na kamenné prodejně, i v eshopu
 • Více informací na: https://www.barefootbrno.cz/

Generální partner

Děkujeme za podporu našemu generálnímu partnerovi, společnosti REHAEDUCA®.

REHAEDUCA®

Spojte se s námi

 
Adresa

V Úvalu 84/1
150 00, Praha 5
Praha-Motol

E-mail

radaasf@gmail.com

 
Pro členy